מדד המלאי

תמונת מצב שבועית של מוצרי קנאביס רפואי זמינים בבתי מרקחת. 

סך המוצרים במלאי

96

ללא שינוי משבוע שעבר

סוגי תפרחות במלאי

40

2+ משבוע שעבר

סוגי גליליות במלאי

12

1- משבוע שעבר

סוגי שמן במלאי

41

1- משבוע שעבר

גליליות (ג'וינטים)לכל הגליליות

הכי מבוקשים

Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label

מוצרים חדשים

מוצרים שעודכנו או נכנסו לאחרונה לבתי המרקחת

Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label

מוצרים עתירי THCמוצרים נוספים

מוצרים עתירי CBDמוצרים נוספים

מוצרים בריכוז T20/C4מוצרים נוספים

מוצרים במינון T15/C3מוצרים נוספים