מוצרי CBD זמינים במגוון תצורות המאפשרות לבחור את שיטת הצריכה המועדפת או לשלב כמה מוצרים בהתאם לצרכים השונים. חשוב לשים לב למינון המוצר, לשיטת הצריכה, למהירות ולמשך ההשפעה.